امروزه استفاده از پوششهای فلزی در سازه های صنعتی و ساختمانی امری اجتناب ناپذیر میباشد.این واحد صنعتی با در اختیار داشتن تجهیزات و زیر ساختهای لازم قادر به تولید سالانه 10000 تن انواع پوششهای فلزی،شامل ورقهای پوششی سینوسی ، ذوزنقه ای و سفالی میباشد.

ca8bd52d-66c3-4c88-ab8a-973a138918bc