ورق سینوسی

امروزه استفاده از پوششهای فلزی در سازه های صنعتی و ساختمانی امری اجتناب ناپذیر میباشد.این واحد صنعتی با در اختیار داشتن تجهیزات و زیر ساختهای لازم قادر به تولید سالانه 10000 تن انواع پوششهای فلزی،شامل ورقهای پوششی سینوسی ، ذوزنقه ای و سفالی میباشد.