مزایای عرشه فولادی

یکی از فاکتور های صنعتی سازی  سرعت بسیار بالای اجرا و حذف متریال و همچنین  روش های سنتی وقت گیر و پرهزینه می باشد که از این رو سقف هایکامپوزیت عرشه فولادی با سرعت اجرایی در حدود 11 برابر به دلیل اجرای ساده جایگزین مناسبی برای سیستمهای سنتی می باشد .

کاهش تعداد تیرهای فرعی
• کاهش ضخامت سقف و کاهش بار مرده سقف و کاهش وزن سازه و در نتیجه کاهش نیروی زلزله
• حذف کامل مراحل قالب بندی و شمع گذاری
• کاهش حجم بتن ریزی و در نتیجه کاهش هزینه های پروژه
• امکان اجرای همزمان سقف ها
• امکان بتن ریزی همزمان طبقات
• امکان اجرای سقف بین 500 تا 1000 متر مربع در روز
• یکپارچگی و صلبیت بیشتر دیافراگم سقف
• حمل و نقل آسان
• امکان شکل دهی با توجه به پلان معماری و تعیین موقعیت دقیق داکت ها
• افزایش سرعت اجرا به دلیل سادگی اجرای کار در سقف های مرکب عرشه فولادی نسبت  به سیستم های قدیمی
•  بازگشت سریع سرمایه با توجه به بالا بودن سرعت اجرا
•  افزایش ایمنی اجرا
•امکان اجرای ساده سقف کاذب و عبور تاسیسات از زیر سقف

کاهش وزن مرده سقف و سبک تر شدن سازه به طوریکه :
20 تا 30 درصد صرفه جویی در مصرف فولاد اسکلت سازه
60 تا 70 درصد صرفه جویی در مصرف آرماتور سقف
15 تا 20 درصد صرفه جویی در مصرف بتن سقف
20 درصد سبکتر از سقف های کامپوزیت معمولی
کاهش 60 کیلوگرم بر متر مربع از وزن سقف در مقایسه با سقف کامپوزیت معمولی
کاهش 40 درصدی زمان اجرا

 mazaya  mazaya2  mazaya3