درباره شرکت فولاد فرم سپاهان نقش جهان

شرکت تعاونی فولاد فرم سپاهان نقش جهان با دارابودن کادرمتخصص ومجرب مدیریتی ، مهندسی ، اجرایی و فنی باهدف گسترش فعالیت های تخصصی درساخت واجرای محصولات فلزی ، تاسیس وبه شماره 85668 دراصفهان به ثبت رسید.این گروه صنعتی درزمینی به مساحت 16000 مترمربع وسالن های تولید با مساحت 5000 مترمربع قادربه تولیدسالانه 15000 تن انواع سازه های مسکونی وصنعتی،سوله وجرثقیل های سقفی می باشد. همچنین این گروه با دراختیار داشتن زیرساخت های مناسب قادربه تولید سالانه 10000 تن انواع پوشش های فلزی وسقف عرشه فولادی نیز می باشد. شناسایی بازار، مطالعه منابع دردسترس واستفاده از دانش فنی روز از برنامه ها و اهداف این مجموعه درارائه خدمات ومحصولات برترمی باشد.خوشبختانه فعالیت های مستمر و چشمگیر شرکت فولاد فرم سپاهان دراین عرصه باعث گردیده با پشتوانه تجارب گذشته وکارشناسان مجرب بتواند اعتماد مشتریان خود را جلب نماید.

download-catalog