جرثقیل نیم دروازه ای

ظرفیت : 1 تن تا 100 تن
دهانه : 4 متر تا 45 متر

این مدل جرثقیل ترکیبی از جرثقیل سقفی و دروازه ای میباشد. جرثقیل نیم دروازه ای گاهی در داخل سالنها و گاهی در فضاهای باز استفاده میشود. جرثقیلهای نیم دروازه ای در ظرفیتهای 1 تا 100 تن و دهانه های 4 تا 45 متر عموماً طراحی و اجرا میگردد و همانند جرثقیلهای دیگر قابل طراحی و اجرا در تناژ و دهانه های بالاتر نیز میباشد و عموماً به صورت تک پل یا دو پل میباشند.
جرثقیلهای نیم دروازه ای در مدلها و ترکیبهای ذیل اجرا می شوند

بدون کنسول                                  حالت معمولی

با کنسول( یکطرفه)                         جهت خروج بار از بین پایه ها

مدل پایه هشتی                             نوع طراحی

مدل پایه یازده                                 نوع طراحی 

مدل باکس                              حالت معمولی و کلی

مدل خرپا                                            کاهش فشار باد و دها

 پایه ثابت                                           عدم حرکت طولی