جرثقیل دروازه ای

ظرفیت : 2 تن تا 100 تن

دهانه : 4 متر تا 45 متر

یکی از شگفت انگیزترین جرثقیلها، نوع دروازه ای میباشدکه کارایی بسیار بالا و متفاوتی مخصوصاً در فضاهای باز دارد. جرثقیلهای دروازه ای در ظرفیتهای 1 تا 100 تن و دهانه های 4 تا 45 متر عموماً اجرا میگردند، اما این ابعاد محدود نمیباشند و در ابعاد و تناژهای مختلف دیگر نیز قابل ارتقا میباشند. این نوع جرثقیل در دنیا تا تناژهای 6000 تن نیز اجرا گردیده است. جرثقیلهای دروازه ای با توجه به نوع کار و موقعیت در طرحها و مدلهای مختلف طراحی و ساخته میشوند، اما در حالت کلی

بصورت تک پل یا دو پل میباشند جرثقیلهای دروازه ای در مدلها و ترکیبهای ذیل عمدتاً اجرا می شوند:

 بدون کنسول                                  حالت معمولی

با کنسول( یکطرفه و دو طرفه)         جهت خروج بار از بین پایه ها

مدل پایه هشتی                         نوع طراحی

مدل پایه یازده                             نوع طراحی

مدل باکس                                حالت معمولی و کلی

مدل خرپا                                  کاهش فشار باد و دهانه بزرگ

پایه ثابت                                  عدم حرکت طولی