جرثقیل تک پل

ظرفیت :500 کیلوگرم تا 10 تن
دهانه : 4 متر تا 45 متر

این مدل جرثقیلها جهت سالن ها و کارگاه هایی که نیازمند جرثقیل در تناژ پایین و کارآیی های مختلف میباشند بسیار مناسب و کارآمد میباشد. عموماً جرثقیلهای سقفی تک پل از ظرفیت 500 کیلوگرم تا 10 تن و در دهانه های 4 تا 45 متر اجرا میشود.
این ابعاد و ظرفیت قابل تغییر و ارتقا میباشد ودر تناژ و دهانه های بالاتر نیز طراحی و اجرا میگردد.
جرثقیلهای سقفی تک پل از نظر موقعیت بالابر در مدلهای ذیل میباشد
آویز در حالت معمولی
– وزنه تعادلی افزایش ارتفاع بالابری
– رونشین افزایش ارتفاع بالابری