برخی از سوابق و پروژه های انجام شده شرکت

 • ساخت اسکلت هتل ترنج کیش به زیربنا 10000 متر
 • ساخت اسکلت فلزی ساختمان دراصفهان،سپاهان شهر زیربنا 3500 متر
 • ساخت سردخانه 10000 تن درشهرستان خشت استان بوشهر
 • ساخت سردخانه 8000 تن درشهرستان خشت استان بوشهر
 • ساخت سوله به متراژ 3500 متر درشهریزد
 • ساخت پل جرثقیل 35 تن درشهریزد
 • ساخت سوله به متراژ9000 متر درشهرستان بوئین زهرا
 • ساخت پل جرثقیل 20 تن درشهرستان بوئین زهرا
 • ساخت سوله به متراژ 6000 متر دراصفهان اول جاده نائین
 • ساخت سوله به متراژ 8500 متر در شهرک صنعتی سجزی
 • ساخت سوله 3500 متراداره راه شهرستان دهاقان
 • ساخت قطعات برای شرکت فولادمبارکه به تناژ 2500 تن
 • ساخت سوله به متراژ 1000 متر شرکت کامپوزیت صنعت قائم
 • ساخت سوله به متراژ 10000 مترشرکت مهان کاغذ سرکان